Aplikace umělých řas

Používáme jednu z nejlepších značek Diamond Lashes.

Podrobnosti k doptání u pí. Matějové na tel.: 724 311 261.